Migrants – En nordisk saga

DUS har satt i gang et nordisk samarbeid sammen med Länk i Sverige og Nuori Näyttämö (Den unge scenen) i Finland. Dette er tre er prosjekter skapt over omtrent samme lest, med mål om å styrke ungdomsteatret i sine respektive land. Vi har koblet tre unge dramatikere, Agate Øksendal Kaupang fra Norge, Otto Sandqvist fra Finland og Felicia Ohly fra Sverige som har fått i oppdrag å skrive en felles tekst med arbeidstittel Migrants – En nordisk saga. Planen er at vi til sommeren sender fem ungdommer  fra hvert av de tre landene til Tampere i Finland. I 18 dager i juli og begynnelsen på august, skal de utforske teksten og lage en forestilling sammen med regissør Topi Marin. Hvordan undommene fra Norge skal velges ut kommer vi tilbake til, men er det fem ungdommer i gruppa di dere vet har veldig lyst, så kan dere allerede ta kontakt på epost.  Det nordiske samarbeidet er finansiert med midler fra Nordic Cultural point (Nordbuk- og kultur og kunstprogrammet) samt Nordisk Kulturfond. Dramatikkens Hus i Oslo finansierer det norske tekstbidraget.